Yhteys- ja kytkentätiedot

Yhteystietotaulukko auttaa sähkömarkkinaosapuolia löytämään toimijoiden PRODAT, MSCONS, perintä- ja luotonvalvonta sekä tasekorjauksessa käyttämät yhteystiedot. Kytkentäaikataulukko-sivu kokoaa yhteen verkkojen muuttokytkentöjen toteuttamista koskevia tietoja (hintatiedot kytkentäpyynnön ajankohdasta riippuen), joita myyntiyhtiöt voivat hyödyntää asiakaspalvelussaan. Yhteystiedot on eroteltu edellä mainitulla jaolla omille välilehdilleen.

Sujuvan ja tehokkaan yhteistyön mahdollistamiseksi yhteystietotaulukon tulee olla kattava ja ajantasainen. Pyydämmekin osapuolia säännöllisesti tarkastamaan omat yhteystiedot ja tarvittaessa ilmoittamaan päivityspyynnöt osoitteeseen tiedonvaihto@fingrid.fi

Fingrid ei vastaa taulukon tietosisällöstä ja siinä mahdollisesti esiintyvistä puutteista. Tiedot ilmoittaneella osapuolella on täysi vastuu ilmoitetun tietosisällön oikeellisuudesta.

Yhteystietotaulukkoa koneellisesti lukeville yhtiöille huomioksi, että taulukon tietosisältö sivukohtaisesti on luettavissa xls-muodossa alla olevan esimerkin mukaisissa osoitteissa:

Uusi Datahub Palvelut -portaalimme on avattu, ajantasaisen yhteystietotaulukon löydät linkistä
EDIELfi:n yhteystietotaulukko päivitettiin viimeisen kerran 1.6.2020 eikä taulukkoa tulla tämän jälkeen enää päivittämään.

 

 

Linkki Fingridin tietosuojaselosteisiin