Titan tunnuspalvelun ohjeet päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Titan tunnuspalvelun ohjeet on päivitetty:
- Sarakkeiden nimet on ydenmukaistettu (tunnuspalvelun kuvaus oli osittain epäyhdenmukainen esimerkkitiedostojen ja Titan käyttöliittymän kanssa)
- GLN-tunnusten ja EIC-Y -koodien esimerkkitiedostot poistettu. Oikeat tiedostot löytyvät Titasta (https://konversio.datahub.fi/Markkinaosapuolet), joten erillisiä esimerkkitiedostoja ei enää tarvita

https://www.ediel.fi/datahub/tietokonversio/siirtotiedosto-ohjeistus