Titan tunnuspalvelun kuvaus päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Tietokonversion tunnuspalvelun kuvaus 1.1 on julkaistu. Sarakkeen "Käyttöpaikan tunnus" nimi on muutettu. Uusi nimi on "Käyttöpaikan GSRN-tunnus". Sarakkeen nimi on pävitetty myös esimerkkitiedostoon "GSRN-tunnukset__< YYYYMMDDHHMISS>.xlsx".