Tietokonversiosuunnitelma on päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Päivitetyssä suunnitelmassa on täsmennetty tietokonversion vaiheiden 3, 4 ja 5 aikatauluja ja tavoitteita. Vaiheet on jaettu välitavoitteisiin, jotka on pyritty määrittelemään mahdollisimman kattavasti ja tarkasti vaatimusten ja aikataulun osalta. Jokaisesta välitavoitteesta on lisäksi kerottu miltä osin tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle.

Vaiheiden 4 ja 5 osalta on huomioitava, että tavoitteet ja aikataulu ovat vielä alustavia ja niitä tullaan tarkentamaan vuoden 2020 aikana.

Otamme mielellämme vastaan palautetta suunnitelmasta. Varsinkin jos huomaatte suunnitelmassa virheitä tai tulkinnanvaraisia, huonosti tai epätäsmällisesti kerrottuja asioita.

Päivitetty suunnitelma löytyy täältä:
https://www.ediel.fi/sites/default/files/Tietokonversiosuunnitelma_11122...