Tietokonversion siirtotiedostojen esimerkkitiedostot päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Datahubin tietokonversiossa käytettävät siirtotiedostot on korjattu sisäisessä testauksessa havaittujen virheiden perusteella. Tehdyt korjaukset on kuvattu Siirtotiedosto-ohjeistuksen muutoshistoriassa.
https://www.ediel.fi/datahub/tietokonversio/siirtotiedosto-ohjeistus