Tietokonversion 3-5 vaiheiden alustava aikataulu ja ohjeistus on julkaistu kommentoitavaksi

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Tietokonversion 3-5 vaiheiden alustava aikataulu ja ohjeistus on julkaistu kommentoitavaksi

Alustavaan aikatauluun ja ohjeistukseen toivotaan toimialan kommentteja hyvin pikaisesti 3.12.2019 klo14:00 mennessä. Kommentteja on tarkoitus käydä läpi seuraavassa statuspalaverissa 4.12.2019.

Erityisesti toivomme kommentteja aikataulusta sekä laatuvaatimuksista. Erityisen tärkeää on myös kommentoida ohjeen selkeyttä. Aikataulun ja ohjeistuksen on tarkoitus olla täysin yksiselitteisiä, jos ohjeessa on kuitenkin joitain tulkinnanvaraisia asioita, niin toivomme myös niistä kommentteja.

Kommentit toivomme saavamme ensisijaisesti EDIELfi-portaalista löytyvän Datahubin palveluportaalin kautta https://support.datahub.fi/fingrid

Tietokonversion 3-5 vaiheiden alustava aikataulu ja ohjeistus löytyy täältä:
https://www.ediel.fi/sites/default/files/3-5%20vaiheiden%20alustava%20ai...