Ohjeesta markkinaosapuolille sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelman laatimiseksi julkaistu versio 1.4

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Ohjeesta on nyt julkaistu versio 1.4.  Kyseisessä versiossa on täsmennetty asioita perustuen mm. markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien katselmointiin sekä heinäkuussa 2019 julkaistuun datahubin Testaus-ja sertifiointisuunnitelman versioon 1.1. Muutokset löytyvät ohjeen muutoshistoriasta.

Linkki ohjeeseen