Muistutus markkinaosapuolille

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Käyttöönottosuunnitelmassa (Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelma) suositellaan, että kuormituskäyrä 9 -kohteiden osalta voitaisiin luopua verkon laskutuskäyttöjen välittämisestä PRODAT-sanomilla (Z11[5] ja Z11[6]) hyvissä ajoin ennen datahubin käyttöönottoa.

Olemme jo aiemmin lisänneet yhteystietotaulukkoon kohdan, johon on mahdollista ilmoittaa mahdollisuudesta olla vastaanottamatta tai lähettämättä Z11-sanomia (KKM9). Harva osapuoli on kuitenkin toistaiseksi ilmoittanut tähän kohtaan kyllä/ei vastaustaan.

Koska luopuminen edellyttäisi muutoksia osaan nykyisin käytössä olevista laskutusjärjestelmistä, on todettu että asiaa tulisi selvittää vielä ennen lopullisen linjauksen tekemistä. Näin ollen on hyvin tärkeää, että mikäli tieto puuttuu vielä yhtiönne osalta yhteystietotaulukosta ilmoitatte siitä tiedonvaihto@fingrid.fi –osoitteeseen, niin päivitämme sen yhteystietoihinne.