Lista tietokonversion 2. vaiheen osapuolten hyväksyntätilanteesta on päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Toisen vaiheen jo hyväksytysti suorittaneet markkinaosapuolet voivat vapaasti jatkaa tietokonversiota, 2. vaiheen hyväksyntää ei peruta näiltä osapuolilta vaikka ne toimittaisivat huonolaatusita dataa tietokonversioon jatkossa.