Datahubin käyttöönoton välitavoitteet – Vaihe III: Yhdenmukaisuustarkastus II, Prioriteetti muutettu 1 -> 2