Kehitysryhmä

Kehitysryhmämme pöytäkirjat ja materiaalit löytyvät jatkossa uuden palveluportaalimme kautta

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä on Fingridin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin. Kehitysryhmän jäsenten tehtävänä on arvioida sähkön vähittäismarkkinoiden tekniseen sanomaliikenteeseen liittyviä kehitysajatuksia ja menettelytapoja sekä niihin liittyviä ohjeistuksia. Ryhmän tavoitteena on edistää tehokasta, tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa.

Ryhmä koostuu verkonhaltijoiden, sähkönmyyjien, palveluyhtiöiden, järjestelmätoimittajien, operaattoreiden ja Energiateollisuus ry:n edustajista. Fingrid nimeää kehitysryhmän jäsenet. Ryhmä toimii vuosittaisella rotaatiomenettelyllä, jolloin osa jäsenistöstä vaihtuu keväisin. Rotaatiossa huomioidaan myös ryhmän toiminnan sujuva jatkuvuus, joka edellyttää ettei kaikkia jäseniä vaihdeta samanaikaisesti. Tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenyys edellyttää osapuolilta ja toimijoilta asiakassuhdetta kanssamme.

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenet
1.7.2020 alkaen:

Suvi Manninen, Elenia Verkko Oyj
Sanna Ojavuo, Loiste Energia Oy
Pia Aaltonen, Fortum Markets Oy
Sari Savikoski, Empower IM Oy
Jani Pasanen, TietoEVRY Oyj
Jussi Muttilainen, Hansen Technologies Finland Oy
Heikki Sivonen, CGI Suomi Oy
Taina Laakso, Tampereen Sähköverkko Oy
Jenni Hulmi, Sallila Energia Oy
Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry

Fingridin jäsenet:
Minna Arffman (pj.)
Kerttu Korpelainen (siht.)
Teemu Hiekka