Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti. Selaile Fingrid Oyj:n EDIELfi-palveluportaalia vain, jos hyväksyt seuraavat ehdot. Näiden sivujen sisällön tekijänoikeus kuuluu Fingrid Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.

Fingrid Oyj:n liikemerkkiä ei saa tallentaa, kopioida eikä muokata. Muun aineiston käyttö on sallittu, kun aineiston sisältöä ei muuteta ja lähde mainitaan. Fingrid Oyj esittelee tiedonvaihtopalvelujaan ja niiden toimintaa palveluportaalissa, mutta Fingrid Oyj ei sitoudu tarjoamaan tai toimittamaan tuotteita ja palveluja tässä esitettyjen tietojen mukaisina. Sivujen sisältöä voidaan muuttaa, uudistaa ja poistaa sekä pääsy sivuille voidaan estää siitä ennalta ilmoittamatta.

Fingrid Oyj pyrkii tarjoamaan oikeaa ja ajanmukaista tietoa palveluportaalissa, mutta Fingrid Oyj ei takaa, että tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. Sivut voivat sisältää teknisiä ja kirjoitusvirheitä, vanhentunutta tietoa ja tietokoneviruksia. Internetin toimintatavasta johtuen ja valvontamme ulottumattomissa olevan mahdollisen haitallisen toiminnan vuoksi Fingrid Oyj ei voi taata, että aineisto olisi aina virheetöntä. Suosittelemme, että tarkistat tiedot aina suoraan esim. sivuilla ilmoitetulta yhteyshenkilöltä ennen kuin toimit tietojen perusteella.

Fingrid Oyj ei vastaa näiden sivujen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Fingrid Oyj ei liioin vastaa muiden tahojen ylläpitämien WWW-sivujen sisällöstä, joihin näiltä sivuilta on linkki.

Lähettämällä aineistoa jollekin Fingrid Oyj:n palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Fingrid Oyj:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Fingrid Oyj ei ole vastuussa sivujen käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Fingrid Oyj voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Fingrid Oyj:n palveluihin ja näiden sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 09.08.2016 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Fingridillä on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti.

Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Päivitetty viimeksi 09.08.2016