Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelma 1.4, Ohje markkinaosapuolille sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelman laatimiseksi versio 1.6 ja Prosessidokumentaation versio 1.11 julkaistu