Raportti PRODAT ja MSCONS -sanomamääristä sekä sanomiin saaduista negatiivisista APERAK-kuittauksista raportointijaksolla 1.5.-31.8.2019 julkaistu

Company: 
FG
News body: 

Fingrid vastaanottaa Tiedonvaihdon palvelusopimuksen mukaisesti sähkömarkkinaosapuolten raportit lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuvista negatiivisista APERAK -kuittauksista. Raportoinnin perusteella Fingrid tuottaa tulosyhteenvedon, jossa seurataan mm. negatiivisten APERAK-kuittausten määrää yleisellä tasolla sekä kuittausten keskimääräistä prosenttiosuutta verraten kaikkiin Suomessa lähetettyihin PRODAT ja MSCONS sanomiin.

Linkki raporttiin: https://www.ediel.fi/muut-palvelut/kyselyt-ja-tutkimukset