Laitetaan tiedon laatu yhdessä kuntoon, jotta mahdollistamme onnistuneen siirtymisen datahubiin

Energiateollisuuden vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä & datahub-projekti

Datahub-projekti tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yksi yhteistyöryhmistä on Energiateollisuuden Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä. Kehitysryhmän kokouksessa oli tunnistettu tiedonlaatuun liittyviä kehityskohteita nykyisessä PRODAT-sanomaliikenteessä.

Jokaisen markkinaosapuolen tehdessä parhaillaan ahkerasti töitä tiedon laadun kuntoon saattamiseksi datahubia varten, on ensiarvoisen tärkeää huolehtia myös, että nykyinen PRODAT-sanomaliikenne ei tarpeettomasti heikennä osapuolten tiedonlaatua.
Sekä sähkönmyyjien että verkkoyhtiöiden on tärkeää huolehtia, että heidän muille osapuolille lähettämänsä tiedot vastaavat jo tässä vaiheessa datahub-hankkeessa luotua datastandardia sekä osoiterakenneohjetta. Alla esimerkkejä, joiden osalta on havaittu parannettavaa nykyisessä tiedon laadussa.

Markkinaosapuolien lähettämien tietojen osalta on havainnoitu, että tietoja kulkee PRODAT-sanomaliikenteessä edelleen väärässä muodossa mm. seuraavissa tapauksissa:

  • Kahden asiakkaan tiedot ovat yhdessä ja samassa nimikentässä ja sanomassa vain yhden asiakkaan henkilötunnus, vaikka sanomassa tulisi lähettää molemmat nimet ja hetut omissa kentissään.
  • Asiakkaan nimi kirjoitettu kokonaisuudessaan isoilla kirjaimilla, vaikka vain nimen alkukirjain tulisi olla isolla.
  • Asiakkaan sukunimen ja etunimen välissä on pilkku (esim. Meikäläinen, Matti), vaikka näin ei saisi olla vaan tulisi olla ilman pilkkua
  • Asiakkaan nimi tallennetaan etunimi ensin, vaikka ohjeistuksen mukaan tulisi olla sukunimi ensin
  • Osoitetiedot on kirjoitettu kokonaisuudessaan isoilla kirjaimilla, vaikka katuosoitteessa vain alkukirjain tulisi olla isolla (myös käyttöpaikan osoitteita käyttöpaikkarekisterissä kirjoitettu kokonaisuudessaan isoilla kirjaimilla, jonka vuoksi tieto ui automaattisesti virheellisessä muodossa myyjälle)
  • Osoitetiedon talo-rappu-asunto -tiedot on kirjoitettu yhteen putkeen, eikä ole osoiterakenneohjeen mukainen
  • Postitoimipaikka kirjoitettu isolla alkukirjaimella ja loput kirjaimet pienellä, vaikka osoiterakenneohjeen mukaan tulisi kaikki kirjaimet olla kirjoitettu isolla

Pidetään huolta siitä, ettei omilla toimillamme aiheuteta lisätöitä kaverille!