EDIELfi-portaali ajetaan alas 1.12.2020 / The EDIELfi portal will be shut down on 1st of December 2020

Fingrid Datahub

Huomioithan, että EDIELfi-portaali tullaan ajamaan alas 1.12.2020. Fingridin tiedonvaihdon palvelut sekä datahub-projektin materiaalit, dokumentaatio sekä ohjeet löytyvät kootusti 1.6.2020 avatusta uudesta palvelustamme osoitteessa: palvelut.datahub.fi

Vanhan palvelun alasajo ei vaikuta tai aiheuta muutoksia verkkoyhtiöiden käyttöpaikka-aineistojen toimitukseen käyttöpaikkarekisteriin. Alasajo ei myöskään vaikuta käyttöpaikkarekisterin rajapintahakuihin eli niiden osoitteet säilyvät samoina, huomioittehan kuitenkin, että käyttöliittymähakuja on mahdollista jatkossa tehdä vain uuden palvelusivustomme kautta.

Uusi palvelu käyttää kaksivaiheista tunnistautumista, jonka vuoksi käyttäjän tietoihin vaaditaan antamaan matkapuhelinnumero. Olemme saaneet pyynnön myös mahdollistaa turvallinen kaksivaiheinen tunnistautuminen ilman matkapuhelinnumeroa. Token-korteilla käyttäjän on mahdollista kirjautua palveluun ilman matkapuhelinta. Tokenista (fyysinen avainperä) käyttäjä voi kännykän sijaan tarkistaa vaihtuvan kirjautumistunnuksen. Yhtiön pääkäyttäjä voi ilmoittaa Fingridille kaikki yhtiönsä käyttäjät (tukipalvelumme kautta tai sähköpostitse: tiedonvaihto@fingrid.fi), joille tokenit tarvitaan ja toimitamme ne yhtiöönne. Käyttäjälle tokenilla kirjautuminen palveluumme on hyvinkin helppoa. Tokenit ovat henkilökohtaisia, mikäli tokenin tarve muuttuu esim. kun käyttäjä vaihtaa työnantajaa, tulee token palauttaa uudelleenkäyttöä varten.

Meille on tärkeää saada kaikki käyttäjät siirrettyä uudelle palvelualustalle ennen vanhan palvelun sulkeutumista. Mikäli toimit yhtiökäyttäjäroolissa etkä ole saanut käyttöoikeuksia uuteen palveluumme otathan yhteyttä yhtiösi pääkäyttäjään. Mikäli toimit yhtiösi pääkäyttäjänä, huomioithan kutsua kaikki yhtiökäyttäjänne uuteen palveluportaalin. Mikäli kaipaatte apua tai ohjeita, otattehan meihin rohkeasti yhteyttä!

Terveisin,
Datahub-palvelut tiimi

ps. Kuvauksen kaikista datahubin sähköisistä palveluista sekä palveluportaalilinkit löydät Fingridin kotisivuilta

-----------------------------------------------------------------------

Please note that the EDIELfi portal will be shut down on 1st of December 2020. Fingrid's information exchange services and Datahub project’s materials, documentation and instructions can be found in our new service at: palvelut.datahub.fi

The shut down of the old service does not affect or cause changes to DSO’s accounting point data deliveries to accounting point register. Also it does not affect on the interface searches from the accounting point register and these addresses will remain the same. However, please note that in the future it will only be possible to do accounting point searches via user interface from the new portal.

The new service uses two-step authentication, which requires the user information to include a mobile phone number. We have received a request to allow secure two-step authentication without a mobile phone number. Now there are available token cards that enables the user to log in to the service without a mobile phone. From the token (physical keychain/card), the user can check the changing login ID instead of the mobile phone. The company's administrators can notify Fingrid of all users of their company (via our support service or by e-mail: tietovaihto@fingrid.fi) to whom the tokens are needed and Fingrid will deliver them to your company. It is very easy for the user to log in to our service with a token. Tokens are personal, if the need for a token changes, for example when the user changes employer, the token must be returned for re-use.

It is important for us to get all users transferred to the new service platform before the old service shuts down. If you are acting as a company user role and have not been granted access to our new service, please contact your company's administrator. If you act as the administrator of your company, please note that you have to invite all your company users to the new service portal.

If you need help or guidance, feel free to contact us!

Best regards,

Datahub service team

ps. A description of all Datahub's electronic services and service portal links can be found on Fingrid's websites