Sitä parempi lopputulos, mitä vahvempi yhteistyö

Minna Arffman

Datahubin käyttöönottotyöryhmä on valmistellut ohjeita ja linjauksia hubin käyttöönottamiseksi jo melko tarkalleen kahden vuoden ajan. Työssämme olemme tuon tuostakin tunnistaneet asioita, joihin olemme kaivanneet järjestelmätoimittajien näkökulmaa. Olisiko ehdottamamme toimintatapa toteutettavissa toimijoiden eri järjestelmiin vähäisin muutoksin vai olisiko syytä harkita toisenlaista lähestymistapaa asiaan? Viime vuoden lokakuussa Fredrik kutsui kokoon sähkömarkkinoiden tietojärjestelmätoimittajat ja käynnisti järjestelmätoimittaja foorumin. Keräsimme käyttöönottotyöryhmästä yhteistyötä vaativat avoimet kysymykset ja ehdotimme yhteistä työpajaa.

Ensimmäinen käyttöönottotyöryhmän ja järjestelmätoimittaja foorumin yhteinen työpaja pidettiin 14.3.2019. Mukaan saimme käyttöönottotyöryhmän lisäksi 11 eri järjestelmätoimittajaa. Yhteensä meitä osallistujia oli 28 henkilöä. Aamupäivällä tutustuttiin toisiimme ja ennen kaikkea opimme ymmärtämään datahubin käyttöönottoon liittyviä tarpeita, odotuksia ja kysymyksiä sekä liiketoiminnan että tietojärjestelmien näkökulmista. Aamupäivällä keskustelimme mm. datahubin käyttöönottoon liittyvästä kenraaliharjoituksesta. Tulisiko kenraaliharjoituksestakin olla versio jossa käyttöönotto keskeytetään? Todettiin että paperi ottaa vastaan kaiken mitä siihen kirjoitat tarkoittaen, että suunnitelmat tulee olla, mutta vasta todellinen harjoitus osoittaa käyttööottoprosessin toimivuuden. Kenraaliharjoitustakin tulee siis harjoitella. Tähän riittänee ryhmä järjestelmätoimittajia. Fredrikin mukaan markkinaosapuolten pilottiryhmän osallistujista ei vielä ollut runsaudenpulaa, joten järjestelmätoimittajat saivatkin kannustusta onnistuneisiin neuvotteluihin asiakkaidensa kanssa. Juha muistutti meitä datahubin käyttöönoton olevan monitoimijaprojekti, monine liikkuvine osineen. Tästäkin huolimatta meidän tulee yhdessä pitää huoli siitä, ettei asiakkaan palvelun laatu laske käyttöönoton aikana. Tartumme rohkeasti haasteisiin, minimoimme manuaalisen työn määrän käyttöönotossa ja sitoudumme yhteiseen tavoitteeseen alan maineriskin mitigoimiseksi.

Iltapäivällä jakaannuimme ryhmätöiden pariin pohtimaan kysymyksiä koskien nykyisen sanomaliikenteen alasajoa, ydinjäädytysjaksoa, Point of no return:ia, varautumista katastrofitilanteisiin, uusien tunnusten käyttöönottoa ja käyttöönottoprosessin harjoituksia. Uskon että sekä ryhmissä että töiden purkuosuudessa käyty keskustelu antoi kaikille jotain uutta pohdittavaa ja näkökulmia käsiteltävään asiaan. Minä ainakin kirjasin asioita ylös kynä sauhuten.. On selvää, että tämä työpaja oli avaus tiiviille yhteistyölle ryhmien kesken. Tarvitsemme mm. lisämäärityksiä puskureista joihin ydinjäädytysjaksolla tallennetaan tapahtumat.  Meidän on myös tehtävä suunnitelma kenraaliharjoituksen harjoitteluun.  Mikäli joudumme käyttöönotossa tilanteeseen jossa nykyinen PRODAT –sanomaliikenne on uudelleen käynnistettävä, on siihenkin varauduttava suunnitelmalla jossa määritellään vähintään, missä järjestyksessä tapahtumat puretaan puskurista. Pelkästään lisäselvitysten kirjaamiseen ei kuitenkaan päivä mennyt. Saimme esimerkiksi vahvistuksen sille, että käyttöönottosuunnitelmassa linjattu MSCONS -sanomien toimituksen päättäminen sähkönmyyjille ja kolmansille osapuolille seitsemän vuorokautta ennen datahubin käyttöönottohetkeä, on sopiva aika järjestelmämuutosten toteuttamiseksi.

Kaiken kaikkiaan päivä ylitti odotukseni! Kiitokset osallistujille avoimesta ja vuorovaikutteista keskustelusta.