Datahub tietojärjestelmäprojektin kuulumiset

Marko Juslin

Datahubin tietojärjestelmäprojekti CGI:n kanssa käynnistyi syksyllä projektin organisointivaiheella, jolloin sovittiin projektin käytäntöjä ja muodostettiin listaa projektin tuotoksista. Pian käynnistettiin myös varsinainen järjestelmän kokonaissuunnittelu, jonka yhteydessä viimeisteltiin projektin käytäntöjä ja suunniteltiin tarkemmin projektitoimitusta ja sen osavaiheistuksia.

Alun perin tietojärjestelmäprojektin varsinainen järjestelmäkokonaisuuden tarkennettu suunnitteluvaihe oli tarkoitus päättää tammikuussa 2019. Tämän jälkeen oltaisiin jatkettu järjestelmän suunnittelun yksityiskohtaisempaa tarkennusta kehitysvaiheen aikana (kehitystyön rinnalla) yksittäisten viimeisteltävien yksityiskohtien osalta sitä mukaa kuin kehitys olisi edennyt. Sitä kautta myös toimialalle julkaistavan liiketoimintaprosessidokumentaation viimeistely ja uusien versioiden julkaisu toimialle olisi edennyt sitä mukaa kuin tarkennuksia järjestelmän suunnitteluun olisi tehty.

Loppusyksyn aikana tehtiin myös projektin toimituksen suunnittelu. Siinä päädyttiin ratkaisuun, jossa suunnittelua jatketaan siten, että järjestelmän viidelle osavaiheelle tehdään yksityiskohtainen suunnittelu ko. järjestelmän osavaiheen kehitysvaiheen yhteydessä.

Jokaisella osavaiheella on ennalta määritelty osakokonaisuus liiketoimintaprosesseja. Kunkin osavaiheen yksityiskohtainen suunnittelu tehdään juuri ennen ko. osavaiheen kehitystä, jonka yhteydessä huomioidaan aina edellisen kehitysvaiheen jo valmistunut yksityiskohtainen suunnittelu ja sen toteutus.

Suunnittelun laatu, yksityiskohtaisuus ja ajankohtaisuus kehityksen suhteen ovat keskeisiä ajureita tälle suunnittelutavan muutokselle. Määritelty osakokonaisuus pyritään tekemään aina kerralla loppuun asti (suunnittelusta esitestaukseen).

Toimialalle toimitetaan jokaisen osavaiheen suunnittelun kautta tulleet tarkennukset hyvin pian suunnittelun valmistumisen jälkeen, jotta järjestelmätoimittajat pääsevät viimeistelemään järjestelmiensä kehityksen ko. osakokonaisuuden osalta mahdollisimman pian suunnittelun viimeistelyn jälkeen.

Nyt osavaiheen 1 kehitys ja esitestaus on tehty ja jatkotestaus on alkanut. Eilen projekti tiimimme hurrasi Sakun ilmoittaessa että "Nyt on ensimmäinen käyttöpaikka luotu B2B-rajapinnan kautta!

Osavaiheen 1 suunnittelun kautta toimialan markkinaprosesseihin liittyvät tarkennukset on julkaistu markkinaprosessidokumentaation versiossa 1.7 12.2.2019. Tämä versio pitää sisällään myös xsd –rakennekuvausdokumentin ensimmäisen version, joka vastaa version 1.7 markkinadokumentaatiota. Kaikkia markkinaprosesseja ja niiden tapahtumia tukeva rajapinnan teknisen toteutuksen kuvausdokumentti on julkaistu 22.1.2019. Rajapinnan tekniseen toteutuksen kuvaukseen ei odoteta isoja muutoksia enää tulevien osavaiheiden suunnittelun johdosta. Näiden dokumenttien avulla toimialla on nyt mahdollisuus viimeistellä omien järjestelmiensä toteutus osavaiheen 1 osalta. Osavaiheen 1 versiotiedote tullaan julkaisemaan maaliskuussa 2019. Versiotiedotteessa kerrotaan järjestelmätoimittajien ja markkinatoimittajien testeihin käyttämien datahub järjestelmäympäristöjen tukemat liiketoimintaprosessit ja päivitysten muutokset versioissa.

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma on myös julkaistu 15.2.2019. Osavaiheen 1 osalta testaaminen järjestelmätoimittajien kanssa on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2019. Tätä kirjoittaessani pilottiryhmään on ilmoittautunut seitsemän järjestelmätoimittajaa. Hienoa päästä tositoimiin tämän porukan kanssa!

Osavaiheen 2 osalta määrittelytyö on työn alla ja seuraava versio (versio 1.8) liiketoimintaprosessidokumentaatiosta tullaan julkaisemaan huhtikuussa 2019.

Uusi versioita liiketoimintaprosessidokumentaatiosta tullaan julkaisemaan osavaiheiden aikataulun mukaisesti. Näistä tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä ko. ajankohtaa. Kaikki nämä äsken mainitut ja julkaistut dokumentit löytyvät luonnollisesti EDIELfi-sivustolta, jonne on koottu myös kaikki muukin datahubia koskeva julkinen materiaali.